Ordkendskab med Padlet

Ordkendskab med Padlet

Ordkendskab med Padlet kollaborativt arbejde Introduktion Velkommen til dette forløb, hvor eleven ved hjælp af værktøjet Padlet på SkoleTube træner sit ordkendskab i fremmedsprogsundervisningen, nærmere bestemt i Tysk. Padlet er et simpelt og godt redskab til...
Vet du norsk

Vet du norsk

Vet du norsk? nabosprog i 2. klasse Introduktion I undervisningsforløbet her skal klassen i et kollaborativt samarbejde finde norske ord og sammenligne dem med dansk. Forløbet tager udgangspunkt i tekstuddrag fra nyere norske børnebøger, og der er således både...
Ordklasser med Padlet

Ordklasser med Padlet

Ordklasser med Padlet Introduktion I dette forløb skal en Padlet danne rammen, for at arbejde med forskellige ordklasser. I eksemplet her bliver der arbejdet med navneord. Det foregår ved at alle elever i klassen arbejder i den samme Padlet, hvorved der kommer så...
Personkarakteristik i Padlet

Personkarakteristik i Padlet

Personkarakteristik i Padlet En enkel opgave til den første læsning Introduktion I dette forløb skal en Padlet danne rammen for eleven, der skal lave en personkarakteristik. Eleven skal gennem iagttagelser af en person i teksten samle nogle ord om personen, der...