Christian d. 4.

med Explain Everything
Introduktion

I dette forløb skal eleverne arbejde med et af kanonpunkterne i historie.

Eleverne skal på en byvandring i København følge i Christian den fjerdes fodspor. Byvandringen kan være en fysisk vandring på en ekskursion i København eller en virtuel vandring med internettet som redskab og kilde til viden.

Arbejdet med de bygningsværker Christian d. 4 lod opføre i sin regeringstid kan gribes an på forskellig vis. Eleverne kan i grupper fordybe sig et enkelt bygningsværk, eller hver især arbejde med at skabe overblik, som det ses i eksemplet i forløbet her.  De vigtigste bygningsværker beskrives og der skabes en ‘gåtur rundt i København’.

Forløbet skal være med til at give eleverne en forståelse for hvorledes Christian d. 4. i sin regeringstid forsøgte at gøre Danmark til Nordeuropas største magt.

Eleverne kan på internettet finde en del informationer om Christian d. 4.

Derudover ligger der på Emu’en en del materiale der kan benyttes i planlægningen af forløbet http://www.emu.dk/modul/christian-iv

I præsentationen i Explain Everything kan eleverne arbejde med tekst, lyd, billeder og video, så der er rigtig fine muligheder for at skabe en kreativ præsentation, uanset om man har været på ekskursion eller ej.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 5.-6. kl.
Historiebrug

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleverne skal lære om Christian d. 4. betydning for København med udgangspunkt i de mange bygningsværker han lod opføre i sin regeringstid.

Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige bygninger af Christian d. 4. og deres historie.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne har arbejdet med emnet Christian d. 4 i undervisningen.
I arbejdet inddrages forskellige kilder og eleverne har fået kendskab til Christian d. 4 og den periode hvor han regerede i Danmark.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne logger ind på appen Explain Everything med deres UNI-login.

Der oprettes en tom præsentation.

Eleverne laver en disposition for deres fortælling. Hvilke bygninger skal de fortælle om? Hvilke informationer vil de gerne fortælle om hver af bygningerne?
Der oprettes minimum en scene for hvert bygningsværk, men gerne flere, så der er plads til både fakta, gode historier og flotte billeder.

Eleverne indsætter billeder i deres præsentationer. 

Hvis eleverne ikke har været på tur i København kan de finde en masse fine billeder på Flickr under Creative Commons licens. Eleverne skal huske at kreditere ophavsmand og licens til de billeder der anvendes i præsentationen.

Derudover kan der på Openclipart.org og på Pixabay.com/da findes et stort udvalg af medier der kan anvendes frit i arbejdet.

Eleverne får ligeledes brug for at skrive tekst i deres præsentation. 

Når indholdet er klar på de enkelte sider er det klar til at lave en optagelse.

Explain Everything har en god mulighed for at optage i flere etaper med mix-funktionenDet gør det lettere for eleverne at få skabt en præsentation med animation på både billedside, tekst og i indtalingen.

Når optagelserne er færdige og både billeder, lyd og tekst er på plads udgives præsentationen som en film på Skoletube.

Eleverne kan ligeledes vælge at uploade deres præsentation på Discover-platformen, sådan at de altid kan tilgå projektet fra et hvilket som helst device de benytter og hvis det gøres offentligt, give andre mulighed for at arbejde videre med deres præsentation.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleverne har stiftet bekendtskab med Christian d. 4. bygningsværker

Eleverne kender til Christian d. 4´s regentperiode i Danmark og hvordan han kæmpede for at gøre Danmark til en stormagt.
Eleverne har fået forståelse for Christian d. 4’s betydning for Danmark og København, både i samtiden og i nutiden.

Links

Indsæt billeder i deres præsentationer https://vimeo.com/153905320

Søg eventuelt billeder på Flickr.com. Husk at kreditere ophavsmand og licens til de billeder der er anvendt i præsentationen.

Derudover kan der på Openclipart.org og på Pixabay.com/da/ findes et stort udvalg af medier der kan anvendes frit i arbejdet.

Skriv tekst i præsentation. https://vimeo.com/153905319

Lav en optagelse. https://vimeo.com/164964271

Explain Everything har en god mulighed for at optage i flere etaper med mix-funktionen. https://vimeo.com/154315603 
Når optagelserne er færdige og både billeder, lyd og tekst er på plads udgives præsentationen som en film på Skoletube. https://vimeo.com/164966083

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT , og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Christian d. IV med Explain Everything” cc:by LærIT.