Interview

med appen og Soundation
Introduktion

Velkommen til forløbet ”Det gode interview” hvor eleverne skal optage et interview, som de selv har forberedt alle spørgsmålene til, og efterfølgende redigere interviewet i Soundation.

Ved at anvende skoletube app’ens diktafon kan man nemt optage sit interview, hvorefter vi i Soundation har mulighed for at redigere det optagede, sådan at interviewet bliver strammet op, og eventuelle fejl og pauser klippes ud.

Vi skal også se på, hvordan vi maskerer de klip, som vi laver i interviewet. Dette gør vi ved at optage reallyden, der hvor interviewet finder sted. Denne reallyd kan så efterfølgende lægges ind under interviewet og maskere de huller, der bliver i interviewet.

Gennem arbejdet med interviews får eleverne både mulighed for at lære, hvordan man strikker et interview sammen ved at finde på relevante spørgsmål, men også hvordan man efterfølgende redigerer sit interview, sådan at det fremstår klart og tydeligt, hvad interviewets formål var.

Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

At kunne forberede og eksekvere et interview

At kunne stille gode spørgsmål

At kunne følge op på spørgsmål

At kunne gennemføre et interview

At kunne kombinere reallyd og interview til et troværdigt og autentisk lydbillede

At kunne udgive et interview som lydklip til klassens kanal

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have et grundlæggende kendskab til interviewteknik således, at de får stillet åbne spørgsmål og ikke ender med et interview, hvor svarerne udelukkende består af ja og nej.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Eleven starter med at finde ud af hvem der skal interviewes og hvorfor. Herefter skal spørgsmålene laves. Man kan med fordel tage udgangspunkt i dette ark (pdf og doc).

Dernæst udvælger eleven et passende sted, hvor optagelsen af interviewet kan finde sted. Forbered den interviewede på spørgsmålene eller som minimum, hvad man gerne vil snakke med vedkommende om.

Herefter optages interviewet ved at anvende skoletube app’ens diktafon. Det er vigtigt, at man inden da tester, hvor tæt telefonens mikrofon skal være på munden af den, der taler.

Efter interviewet kan eleven med fordel optage 2-3 minutters baggrundsstøj, der hvor interviewet finder sted. Dette lægger vi under interviewet til sidst.

Når interviewet er færdigt, skal det downloades til computeren, som efterfølgende redigeres i Soundation. Her fjernes fejl, pauser, unødig smalltalk og alle delene sættes sammen, så der er et passende tempo i interviewet.

Til sidst sættes den optagede baggrundsstøj ind under interviewet.

Ekstra

Har eleven tid til mere, kan vedkommende også lave sin egen intro-speak og finde en passende jinglesom indsættes både før og efter interviewet.

Eleven udgiver herefter sit færdige interview til klassens kanal.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven har optaget et interview

Eleven har redigeret sit interview, så det er strammet med og hvor fejl og uønskede passager er fjernet

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Det gode interview” cc:by LærIT”

Lydklip til jingler kan man finde under åbne licenser på fx Freesound.org

Fremhævet billede til dette forløb er taget af Jonathan Velasquez, fra Unsplash, udgivet under CC0-licensen.