Levende tegninger med Film-X

Kreative fortællinger

Introduktion

Eleverne skal i dette forløb skabe kreative fortællinger i værktøjet Film-X Animation på Skoletube. Filmens univers skabes af eleverne, når de i grupper tegner både filmens figurer, baggrunde og øvrige indhold.

Eksemplet her er hentet fra UNICEFs materiale ‘Hr. Skæg i Indonesien – Smilets land’. Hr. Skæg er hovedperson i fortællingen og han er, som i materialet på rejse til Indonesien.

Eleverne skal designe et sæt nyt tøj til Hr. Skæg. Skabelonen er lavet som et Hr. Skæg samlesæt der samles og bliver hovedpersonen i en kreativ fortælling i Film-X på Skoletube. Eleverne arbejder sammen om at lave en drejebog og skaber i fællesskab deres film med billeder og lyd.

Arbejdet med Film-X Animation kan eventuelt kombineres med læsning af den gratis elevbog fra UNICEF og med de 2 film om Hr. Skæg fra DR Ramasjang. Elevbogen kan læses online på www.skaegiskolen.dk og bestilles gratis hos UNICEF
Alle UNICEFs undervisningsmaterialer om Hr. Skæg i Indonesien er samlet på hjemmesiden www.skaegiskolen.dk 

Rigtig god fornøjelse med levende tegninger i Film-X Animation.

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleverne skal skabe deres historie i fællesskab.

Eleverne skal anvende både lyd og billeder i deres fortælling.

Eleverne skal skabe en fortælling der læner sig op ad temaet for arbejdet.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal og meldt eleverne ind i kanalen.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til arbejdet med stop motion.

Det er særligt vigtigt at huske følgende:

  • Man skal tage rigtig mange billeder
  • Man skal finde en god og stabil placering til iPaden, så filmen ikke bliver rystet.
    I forløbet her arbejdes der med film der optages set fra oven. Placer iPaden sikkert på et bord eller lignende og lad scenen udspille sig på gulvet.
  • Vær opmærksom på at fjerne hænder og fødder fra billedet inden der optages.

Ønsker I at benytte forløbet fra UNICEF, kan yderligere beskrivelse findes på www.skaegiskolen.dk
Her findes skabelonen ligeledes til udskrift.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Gør klar til optagelse i Film-X Animation.

Start optagelsen og skab filmen billede for billede.

Udnyt funktionen onionskin og få hjælp til at lave en god film.

Indstil filmens hastighed.

Anvend lydene i appen eller indtal lyd til filmen.

Udgiv filmen og læg den i klassens kanal på Skoletube.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleverne har skabt deres historie i fællesskab og samarbejdet om projektet.

Eleverne har anvendt både lyd og billeder i deres fortælling.

Eleverne har holdt sig til temaet og løst opgaven indenfor rammerne af den stillede opgave.

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Levende tegninger med Book Creator” cc:by LærIT”

Tekster, opgaver og billeder fra UNICEFs materiale ‘Hr. Skæg i Indonesien – smilets land’ må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet ‘Hr. Skæg i Indonesien cc:by UNICEF DK’.

Musik i Introfilm: ‘Allready there cc:by Josh Woodward ‘