Kvælstofs kredsløb

med Mindmeister
Introduktion

I dette forløb skal eleverne bruge Mindmeister, til at lave et begrebskort over vigtige ord og sammenhænge i kvælstoffets kredsløb.

Mindmeister er smart at bruge, da man grundlæggende laver et interaktivt mindmap, hvor der også kan laves forbindelser imellem hver “ide”.

Eleverne kan arbejde individuelt eller i mindre grupper, hvor de ved at dele med hinanden, kan arbejde i det samme mindmap på hver deres computer.

God fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Fysik / Kemi 7.-9. kl.
Undersøgelse

Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb.

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

1.    Eleverne kan udvælge centrale ord/begreber

2.    Eleverne kan forklare sammenhængen imellem relevante ord

3.    Eleverne kan lave et overskueligt begrebskort

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Klassen skal have arbejdet med kvælstofs kredsløb, samt udvalgte centrale fagord/begreber.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Log på skoletube og åben “Mindmeister”

Vælg opret nyt mind map

Tilføj punkter

Lav forbindelser imellem to ideer

Udgiv mind map til klassens kanal

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleverne laver relationer mellem to ideer, og forklarer med få ord sammenhængen

Eleverne udvælger centrale fagord  /begreber omhandlende kvælstofs kredsløb

Eleverne gør mindmappet overskueligt, ved at forbindelserne ikke går på kryds og tværs

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Malene Olsen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Kvælstofs kredsløb” cc:by LærIT”