Mine sommeroplevelser

fortalt med Animoto / Wrapster

Introduktion

I arbejdet med elevernes sommerferieberetninger anvendes præsentationsværktøjerne Animoto til computer eller Wrapster i Skoletube-appen til iPad og iPhone. Mulighederne i de to Skoletubeværktøjer er stort set identiske, derfor beskrives de begge i forløbet.

Begge værktøjer leverer en fin ramme om arbejdet med sommerferieberetningerne og giver eleverne gode muligheder for at fortælle deres historie i en kombination af lyd, tekst og billeder.

Eleverne træner i de små videoklip deres mundtlige selvtillid og øver sig i at beskrive deres oplevelser med et varieret ordforråd. Eleverne får trænet deres færdigheder i at planlægge deres videoklip og være præcise i formuleringerne, da alle klip skal holde sig inden for 10 sek. Udfordrende og lærerigt.

Der lægges i arbejdet op til at eleverne, sammen med deres familie, taler om oplevelserne mens de sker. Med dette som udgangspunkt skaber eleverne deres fortælling når de er tilbage i skolen efter sommerferien.

Billederne til præsentationen tager eleven på deres mobiltelefon eller kamera i ferien. De uploades til en kanal på Skoletube og ligger således klar til anvendelse i programmerne, når eleverne er tilbage i skolen efter ferien.

I arbejdet kan eleverne desuden supplere med billeder fra nettet.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Kommunikation

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleverne skal lære, hvordan tale, skrift, billede og lyd bidrager forskelligt til formidling af et budskab.

Eleven skal have fokus på at benytte et varieret ordforråd i deres præsentation

Eleven viser forståelse for feriemålets historie og kultur.

Forberedelse

Teknisk

Eleverne skal oprette deres egen kanal på Skoletube. Feriebilleder og små videoklip uploades løbende til kanalen.

Det gør det lettere for eleverne, når præsentationen skal laves. Derudover kommer eleverne ikke i pladsproblemer og bliver nødt til at slette deres billeder, hvis de har en telefon med en lille hukommelse. Samtidig giver det også mulighed for at eleven kan bruge sine forældres telefoner, hvis de henter Skoletube appen til deres telefon.

Til selve forløbet er det en forudsætning, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne præsenteres for et eksempel på en sommerferieberetning lavet i Animoto/Wrapster, så de ved hvad der er de skal være på udkig efter.

Der tages en snak om ferieminder og hvordan fysiske minder kan inddrages i arbejdet. Busbilletter, sjove servietter, en sjov colaflaske, alt sammen noget der kan give elevernes præsentation et personligt udtryk.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten er beskrevet i to afsnit. Først for Animoto (computer) og herunder for Wrapster (iPad og iPhone).

Aktiviteten trin for trin – i Animoto

Har du billeder og video liggende på telefon eller iPad uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.

Eleverne opretter et nyt projekt og giver det en titel.

Nu indsættes der billeder i præsentationen. Eleven vælger mellem sine billeder, der nu ligger i en kanal på Skoletube.

Dernæst vælges de små korte videoklip til præsentationen, som efterfølgende redigeres.

Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip. Man flytter let rundt på billederne ved at trække dem rundt.

Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billederne eller ind som rene sætte tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat.

Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.

Gennemse filmen og tilpas herefter hastigheden til man er tilfreds.

Når præsentationen er klar, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre du ønsker at fortælle om din ferie.

Aktiviteten trin for trin – i Wrapster

Har du billeder og video liggende på telefon eller iPad uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.

Eleven åbner Wrapster i Skoletube appen og opretter et nyt projekt.

Herefter indsættes ens billeder, der nu ligger på Skoletube til projektet.

Dernæst hentes de små korte videoklip til præsentationen. Filmene redigeres herefter.

Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip, ved at trække rundt med medierne.

Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billederne eller ind som rene tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat.

Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.

Gennemse filmen og tilpas hastigheden til man er tilfreds.

Når præsentationen er klar, og du har gennemset den, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre du ønsker at fortælle om din ferie.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleverne har lært nye ord i gennem arbejdet med deres præsentation.

Elevernes nysgerrighed har igennem forløbet givet dem et øget fokus på at berette om deres oplevelser.

Eleverne har koblet billeder og tekst og lyd har delt deres oplevelser med resten af klassen.

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Min sommerferie med Animoto / Wrapster” cc:by LærIT