Præsidentvalget

fortalt med PowToon
Introduktion

I forløbet her skal eleverne arbejde med det der optager hele verden, og har gjort det siden februar – Det amerikanske præsidentvalg.

De to hovedpersoner Hillary Clinton og Donald Trump tager timer af TV tid og får hele verden til at holde vejret i spænding.

Valget 2016 vil på mange måder skille sig ud fra noget andet valg i historien.

På den ene banehalvdel måske den første kvindelige præsident i historien. Og ikke en tilfældig kvinde, men den tidligere førstedame der måtte så meget igennem pga. Bill Clintons affære med en praktikant.

På den anden halvdel en succesrig og ufattelig rig forretningsmand der gang på gang chokerer verden med sine bramfrie udtalelser og kontroversielle politiske holdninger.

Eleverne er altså i øjeblikket vidner til noget, der uanset udfaldet, vil stå som et klart kapitel i historiebøgerne. Det er klart værd at sætte fokus på i undervisningen i samfundsfag.

Eleverne skal i det kreative værktøj Powtoon skabe en præsentation hvor de uddrager de informationer som de finder vigtige i hele dette valgcirkus.

Gennem arbejdet med tekst, lyd og billede animerer de en fortælling og anvender programmets mange muligheder til at underbygge stemningen og deres pointer.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Samfundsfag 9. kl.
Politik

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleverne skal med udgangspunkt i det aktuelle valg i USA lære om valgsystemet.

Eleverne skal lære de to præsidentkandidater og deres historie at kende.

Eleverne skal i klassen deltage i en dialog omkring måden der føres valgkamp i USA og sammenligne med det vi kender fra Danmark.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne har arbejdet med temaet valg i undervisningen. De har fundet informationer om kandidaterne og valgsystemet, og har i små grupper valgt hvordan deres præsentation skal bygge op, samt hvilke områder der skal lægges vægt på.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne laver en drejebog for deres præsentation. Hvad vil de gerne fortælle i hver scene? Hvordan skal historien underbygges med animationer?

Der startes med en tom præsentation. Bemærk at der i Powtoon er lavet en del materiale omkring valget.
Søg f.eks på Hillary Clinton, Donald Trump, election (valg) og USA

Der vælges en baggrund til det første slide. Der kan vælges både egne billeder samt de mange baggrunde der ligger i programmet.

Nu er det tid til at lægge indhold på det første slide. Biblioteket i Powtoon er inddelt i forskellige Styles. Man kan lede efter indhold i de enkelte styles eller søge i hele biblioteket. 

Der indsættes objekter i præsentationen.

Der indsæt billeder i præsentationen. Man kan vælge egne billeder, billeder fra Skoletube eller billeder der ligger i Powtoon.

Der indsættes nu personer i præsentationen. Søg eventuelt på Donald Trump og Hillary Clinton i søgefeltet.

Indsæt tekst i præsentationen. 

Alle elementer, både tekst, objekter, billeder og figurer styres på tidslinjen. På tidslinjen bestemmer man ligeledes hvor lang tid hvert slide skal vare.

Indsæt flere slides i præsentationen. 

Indsæt musik i præsentationen. 

Ønsker eleverne at indtale et speak gøres dette med funktionen Voice Over.

Når eleverne føler de er ved at være færdige med deres præsentationer viser de den til en anden gruppe. Eleverne hjælper hinanden videre og lader sig inspirere i deres videre arbejde.

Når elevernes præsentationer er færdige uploades de til Skoletube.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleverne viser i deres præsentation at de har styr på de overordnede rammer for et præsidentvalg.

Eleverne er i stand til at beskrive de to kandidater

Eleverne kan indgå i en dialog om valget, rammerne samt give deres mening tilkende om det aktuelle valg.

Links

Lav en drejebog for jeres præsentation. Hvad vil I gerne fortælle i hver scene? Hvordan skal historien underbygges med animationer?

Start en tom præsentation https://vimeo.com/161503003

Bemærk at der i Powtoon er lavet en del materiale omkring valget.
Søg f.eks på Hillary Clinton, Donald Trump, election (valg) og USA

Vælg en baggrund til det første slide https://vimeo.com/161502996

Læg indhold på det første slide. Biblioteket i Powtoon er inddelt i forskellige Styles. Man kan lede efter indhold i de enkelte styles https://vimeo.com/168741583 eller søge i hele biblioteket https://vimeo.com/161502986

Indsæt objekter i præsentationen https://vimeo.com/161503010

Indsæt billeder i præsentationen. Man kan vælge egne billeder https://vimeo.com/161502988, billeder fra Skoletube https://vimeo.com/164113144 eller billeder der ligger i Powtoon. https://vimeo.com/161503011

Indsæt personer i præsentationen. https://vimeo.com/161502983
Søg eventuelt på Donald Trump og Hillary Clinton i søgefeltet.

Indsæt tekst i præsentationen https://vimeo.com/161502987

Alle elementer, både tekst, objekter, billeder og figurer styres på tidslinjen. https://vimeo.com/16150297 På tidslinjen bestemmer man ligeledes hvor lang tid hvert slide skal vare.

Indsæt flere slides i præsentationen https://vimeo.com/161503004

Indsæt musik i præsentationen https://vimeo.com/161502975

Indtal et speak med funktionen Voice Over https://vimeo.com/161504324

Når I har arbejdet med præsentationen, og føler der er ved at komme styr på det, kan det være en god idé at vise præsentationen for nogle af jeres klassekammerater. Ofte kan de komme med gode bud på, hvordan I kan gøre jeres præsentation endnu bedre.

Når præsentationen er færdig uploades den til Skoletube https://vimeo.com/161504323

Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Præsidentvalget fortalt med Powtoon” cc:by LærIT.