Slidemaker

Præsentationer

Byg præsentation

Lær at indsætte og tilpasse indhold til din præsentation. Slidemakers store styrker ligger blandt andet i, at du kan indsætte alle typer medier i præsentationen direkte fra Skoletube.

Remix & Samarbejde

Slidemaker rummer fine muligheder for at I kan samarbejde i den samme præsentation og for at man kan kopiere hinandens præsentationer, og dermed fx stilladsere eleverne med rammer for deres besvarelse.

Inspirationsforløb