Vejen til kvindernes stemmeret

med Rigsarkivets undervisningsmateriale i Tiki-Toki
Introduktion

I dette forløb skal eleverne gennem kildekritisk arbejde lære om kampen for kvinders valgret frem mod grundlovsændringen i 1915. Forløbet klæder også eleverne på til at kunne perspektivere til kvindesyn og demokrati.

Med udgangspunkt i Rigsarkivets tidslinje om Kvinders Valgret, møder eleven unikt udvalgte og renskrevne kildematerialer, der giver eleverne et bredt indblik i hvilke processer og interessekonflikter, der går forud for en historisk begivenhed. Tidslinjen, der er lavet i Tiki-Toki på Skoletube, er kopierbar, og når eleven eller gruppen har taget sin kopi, er tidslinjen både et undervisningsmateriale og en ramme til besvarelser i ét samlet produkt.

Rigsarkivets formidable tidslinjer rummer udvalgte kildematerialer, hvor flere af disse er skrevet om i et mere læsevenligt og forståeligt sprog, sådan at kilderne er nemmere tilgængelige. Fordelen ved disse tidslinjer er, at eleverne, i disse tidslinjer, kan møde en række nøje udvalgte og ofte professionelt bearbejdede kildematerialer, tilrettelagt af Rigsarkivets egne arkivarer. Det betyder, at eleverne kan nyde godt af en faglig viden og overblik, når de skal i gang med at danne sig deres indtryk og fortolkninger af fortidens kilder, samt have et troværdigt kildemateriale som grundlag for deres vurderinger og besvarelser. Til hvert nedslag findes desuden relevante undersøgende spørgsmål, så eleven har hele tiden hjælp til at arbejde sig fremad i forløbet. Disse to dele giver eleverne det bedste afsæt for at kunne lave deres egne tolkninger og vurderinger af den proces samfundet har været igennem for at nå til at kvinderne i 1915 fik valgret.

Med dette forløb møder eleverne dermed en række kilder, som de skal forholde sig til, som samtidig vil give eleverne forståelse for de kræfter og den træghed, der kan være på spil, når et samfund ændrer sig. Dermed bliver de også klædt bedre på til at forstå nutidige forandringsprocesser.

Rigtig god fornøjelse.

PS. Hent lærervejledningen i tidslinjen fra Rigsarkivet for flere informationer.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 7.-9. kl.
Kildearbejde

Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleven kan beskrive et historisk kildemateriale

Eleven kan fortolke og vurdere et kildemateriale

Eleven kan begrunde langsommelighed i nogle samfundsforandringer

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til kildetyper, og vide at kvinders valgret først i 1915 blev en realitet. Derudover kan de gå direkte ind i Rigsarkivets materiale.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne inddeles i grupper.

En gruppeleder i hver gruppe besøger Rigsarkivets hjemmeside, og kopierer Rigsarkivets tidslinje.

Gruppelederen opretter en kategori til gruppens besvarelser.

Gruppenlederen åbner tidslinjen til samarbejde og fortæller de øvrige medlemmer hvad adgangskoden er.

Gruppelederen udgiver tidslinjen til klassens kanal, sådan at de øvrige gruppemedlemmer kan finde den, og sådan at læreren kan følge processen.

Eleverne går ind i tidslinjen og henter Guldbogen til kildekritik.

Eleverne går sammen ind i opgaverne og laver besvarelser. Læreren kan vælge at lade eleverne arbejde med udvalgte kilder eller udvalgte arbejdsspørgsmål, ligesom man også kan vælge at lade eleverne benytte andre udtrykformer i deres arbejde.

Besvarelserne lægges herefter ind i kategorien Besvarelser, sådan at man nu har to spor i tidslinjen, ét med et historisk kildemateriale, og ét med elevernes produktioner.

 

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleverne besvarer arbejdsspørgsmålene i tidslinjen

Eleverne bruger kilderne til at lave en skriftlig besvarelse

Eleverne laver historiske fortolkninger med udgangspunkt i kilderne

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Rettigheder tager tid” cc:by LærIT

Forløbet tager udgangspunkt i Rigsarkivets materiale, tidslinjen Vejen til Kvindernes Stemmeret 1915. Rigsarkivet har udover denne tidslinje, udviklet andre materialer, der tager afsæt i Tiki-Toki og Skoletube. Se mere på Rigsarkivets side her. Læs mere om samarbejdet mellem Rigsarkivet og Skoletube her.