Vand i Egypten

fremlagt med VoiceThread
Introduktion

I dette forløb skal vi se på hvordan vi kan styrke elevernes evne til at fortælle præcist og tydeligt omkring nogle geografiske forhold i Egypten. Til det formål vil vi pege på værktøjet VoiceThread.

VoiceThread er stærkt på mange områder, fx fordi eleverne kan bruge både tale, tekst, tegning og video til at udtrykke sig, men også fordi de nemt kan samle det indhold de vil fremlægge, samt at de kan gå sammen i grupper og her fx bygge videre på hinandens vurderinger og kommentarer.

VoiceThread kan samle alverdens indhold, men i dette forløb kigger vi udelukkende på de muligheder vi har ved at hente billeder til opgaven fra Flickr. Denne funktion gør det enkelt at finde det indhold man skal bruge til opgaven, og eleverne er dermed hurtigt godt i gang med opgaven.

Når eleverne herefter udgiver deres Voicethread til klassens kanal, er det også nemt for dig som lærer at se hvad eleverne har arbejdet med, og vurdere deres faglige forståelse.

Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Geografi 7.-9. kl.
Kommunikation

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleven kan sætte ord på vands betydning for menneskers levevilkår

Eleven kan beskrive arealanvendelser og infrastruktur

Eleven kan med billeder og kommentarer forklare kulturgeografiske forhold

Eleven kan udvælge velvalgte kilder til sin fremlægning

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have arbejdet med vands betydning for menneskers livsvilkår. Eleverne kan i den forbindelse også hente information i de 17 nye verdensmål, hvor det 6. mål er målet om Rent vand og Sanitet.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Forløbet starter med at eleverne i grupper sidder sammen ved den enes computer, mens de opretter deres fælles VoiceThread.

Stadig sammen i gruppen, gennemser og udvælger de sig en række medier, som de vil bruge til deres fremlægning, ved at vælge funktionen Indsæt billeder fra Flickr, og herefter tilpasse mediernes rækkefølge.

Den nu oprettede VoiceThread deles via link med de øvrige gruppemedlemmer.

Eleven modtager linket og åbner den fælles VoiceThread. Eleven vælger Subscribe i menuen, for at tilføre materialet til sin egen samling.

Eleverne går nu i gang med at kommentere skriftligt med tekst, eller med speak eventuelt samtidig med at de tegner mens de fortæller.

Elever der sidder ved iPads eller computere med webcan kan også kommentere med små videooptagelser.

Den færdige fremlægning udgives til klassens kanal.

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven har oprettet en VoiceThread sammen med sin gruppe

Eleverne har sammen udvalgt relevante medier til deres problemstilling

Eleven har på en naturfagligt grundlag argumenteret for vands betydning for menneskers levevilkår, bosætning og infrastruktur

Eleven har redegjort for natur- og kulturgeografiske forhold omkring deres problemstilling

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Vand i Egypten” cc:by LærIT